تمرین با کتل بل در کراس فیت

 این تمرینات را میتوانید جهت توسعه فاکتورهای آمادگی جسمانی و چربی سوزی استفاده نمایید همچنین این تمرینات سطح فیتنس و قدرت ذهنی شما رو محک میزند!

 

 

 

 

منبع BOXROX