جهت ثبت نام در دوره ها و كارگاه هاي بين المللي كه نياز به تكميل فرم به زبان انگليسي و پرداخت ارزي دارند ميتوانيد با ما تماس بگيريد.

 

ثبت نام دوره های مربیگری و کارگاه ها